* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

адреса та контактні дані

ФАБРИКА ФАРБ І ЛАКІВ СНЄЖКА АТ

ТзОВ «Снєжка-Україна»
Група компаній "Sniezka"
вул. Привокзальна, 1а, м.Яворів, Львівська обл.,
Україна, 81000, www.sniezka.ua

Адміністрація

Читати більше

Адміністрація

Відділ продаж:
тел./факс +38 03259 78355; 78357; 60130
e-mail: sales@sniezka.ua

Відділ маркетингу:
тел./факс +38 03259 60144; 60161
e-mail: marketing@sniezka.ua

Відділ постачання:
тел./факс +38 03259 60141; 78358
e-mail: supply@sniezka.ua

Відділ логістики:
тел./факс + 38 (03259) 60153; 78355
моб.: + 38 067 67 014 31

Бухгалтерія:
тел./факс +38 03259 60124; 60126
e-mail: accounts@sniezka.ua

Керівник торгових представників:
Андрій Андреєв
тел.: 8067-672-75-14
тел. роб./факс (03259)60-132
e-mail:  andreiev.andrii@sniezka.ua

Регіональні представники:

Західний регіон (Львівська, Волинська, Рівненська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільська, Закарпатська області)
Володимир Рудницький
тел.: 8067-371-73-56
e-mail:  Volodymyr.Rudnytskyy@sniezka.ua

Центральний регіон (Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська, Сумська області)
Артем Галунко
тел.:  8067-675-06-83
e-mail:  galunko.artem@sniezka.ua

Південний регіон (АР Крим, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Одеська області)
Максим Макаров
e-mail:  maksym.makarov@sniezka.ua
тел.: 067-314-69-61

Східний регіон (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська області)
Махмуд Кулумбетов
тел.: 8067-675-18-07
e-mail: Mahmud.Kulumbetov@sniezka.ua

Dane firmy

NIP: 818-14-33-438

REGON: 690527477

KRS: 0000060537

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 617 778 zł

Торгові представники

Читати більше

Контактний формуляр

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z prośbą o udzielenie informacji oraz promocja produktów własnych Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: ochrona.danych@sniezka.com

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23;

adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

wczytaj więcej